Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To bookmark an article…

PEP-Web Tip of the Day

Want to save an article in your browser’s Bookmarks for quick access? Press Ctrl + D and a dialogue box will open asking how you want to save it.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Van Mosel, J. (2018). Een mens van vlees en bloed: Bespreking van: Neville Symington (2016). A different path — An emotional autobiography. Londen: Karnac Books. ISBN 978 17 8220 4275, 334 pp., £ 26,99. Tijdschr. Psychoanal., 24(1):74-75.
   

(2018). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 24(1):74-75

Boeken

Een mens van vlees en bloed: Bespreking van: Neville Symington (2016). A different path — An emotional autobiography. Londen: Karnac Books. ISBN 978 17 8220 4275, 334 pp., £ 26,99

Review by:
Jos Van Mosel

Meer dan een dozijn boeken heeft Neville Symington geschreven sinds in 1993 zijn Narcissism, a new theory uitkwam. In mijn analyse was dat de eerste boektitel die me werd aangereikt — u mag even glimlachen. Symington is een belezen en begaafd analyticus met een persoonlijke, oorspronkelijke stijl van denken en schrijven. Hij muntte termen als The analyst's act of freedom1 en Life-giver2, die inmiddels bij menig analyticus bekend zijn.

Hij behoorde in Engeland tot de Middle Group binnen de British Psychoanalytical Society. In 1986 heeft hij zich gevestigd in Sydney, Australië, waar hij nog steeds, inmiddels 80 jaar, zijn analytische praktijk voert.

Zijn boek A different path — An emotional autobiography is precies wat de titel aanduidt: Symington beschrijft (de eerste helft van) zijn leven op een door emotie gedreven manier, waardoor de autobiografie een andere dan de gebruikelijke wordt. Zijn vertelstijl is sterk associërend. Het is bij het lezen alsof we achter de bank zitten: verbindingen legt hij vaak door gelijktijdigheden, gelijkluidendheden, gelijkvormigheden. De samenhangen worden niet op een presentieblad aangereikt, maar moet de lezer zelf, «door de oogharen kijkend» zich laten invallen. Het is een autobiografie die bij schering en inslag de subjectiviteit hanteert.

Deze werkwijze wekte bij mij bij momenten ongeduld van de soort: «Maak nou eens een verhaal áf!» en «Dat heb je al verteld!», maar ook een groeiende vertrouwelijkheid met de man die worstelt met zijn geschiedenis.

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2017 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.