Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To review the glossary of psychoanalytic concepts…

PEP-Web Tip of the Day

Prior to searching for a specific psychoanalytic concept, you may first want to review PEP Consolidated Psychoanalytic Glossary edited by Levinson. You can access it directly by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
Search Results
Sort:   | View:  | Export | 

Results 1 - 15 of 15 for your search on "Geyskens, Tomas":

1. 
Geyskens, T. (2016). Honderd jaar onbelangrijkheid? Bespreking van: Gerard Lucas (2015). The vicissitudes of totemism. Londen: Karnac. ISBN 978 17 82202 622, 288 pp., £ 27,99. Tijdschr. Psychoanal., 22(3):226-227. […]
 
2. 
Geyskens, T. (2013). Waarom luidop lachen wanneer je alleen bent, gek is: Bespreking van: Judith Kay Nelson (2012). What made Freud laugh — An attachment perspective on laughter. Hove/New York: Routledge. ISBN 978 0 415 99833 8, 221 pp., £ 26,99. Tijdschr. Psychoanal., 19(1):71-72. […]
 
3. 
Geyskens, T. (2001). Freud's Letters to Fliess: From Seduction to Sexual Biology, From Psychopathology to a Clinical Anthropology. Int. J. Psycho-Anal., 82(5):861-876. […]
 
4. 
Geyskens, T. (2005). De troostende glimlach van het Boven-Ik: Een lectuur van Freuds Der Humor. Tijdschr. Psychoanal., 11(3):196-206. […]
 
5. 
Geyskens, T. (2000). De dode moeder en de waanzin van de hartstocht: Bespreking van: Gregorio Kohon (red.) (1999), The Dead Mother, The Work of André Green. The New Library of Psychoanalysis 36. Routledge, Londen/NewYork. ISBN 0-415-16529-6, xv + 228 pagina's, prijs: £ 18,99. Tijdschr. Psychoanal., 6(4):241-243. […]
 
6. 
Geyskens, T. (2003). Imre Hermann's Freudian theory of attachment. Int. J. Psycho-Anal., 84(6):1517-1529. […]
 
7. 
Geyskens, T. (2014). Agressie bij verstandelijk gehandicapten: Een szondiaans perspectief. Tijdschr. Psychoanal., 20(3):177-187. […]
 
8. 
Geyskens, T. (2012). Verstandelijke handicap en basale driftproblematiek: Een casus. Tijdschr. Psychoanal., 18(3):177-186. […]
 
9. 
van Haute, P. Geyskens, T. (2010). Woede, wellust en weifelzucht: Een freudiaanse symptomatologie van de dwangneurose. Tijdschr. Psychoanal., 16(1):27-38. […]
 
10. 
van Haute, P. Geyskens, T. (2009). ‹Ik geloof niet meer in mijn neurotica› Trauma en dispositie na het opgeven van de verleidingstheorie. Tijdschr. Psychoanal., 15(3):146-158. […]
 
11. 
Geyskens, T. (2008). Van auto-erotiek naar eros: De infantiele seksualiteit, het genot van de ander, en het probleem van de ‹seksuele liefde› in Freuds ‹Drei Abhandlungen›. Tijdschr. Psychoanal., 14(3):152-164. […]
 
12. 
Geyskens, T. (2007). De erotische grondslag van een nieuwe wereld: Géza Róheim en de psychoanalytische antropologie. Tijdschr. Psychoanal., 13(1):16-25. […]
 
13. 
Geyskens, T. (2003). Over de rol van de puberteit als biologische rots in Freuds metapsychologie. Tijdschr. Psychoanal., 9(1):17-26. […]
 
14. 
Geyskens, T. (2000). Verslag studiedag van het Centrum voor Psychoanalyse en Wijsgerige Antropologie: Patrick Vandermeersch over seksualiteit bij Jung en Freud. Tijdschr. Psychoanal., 6(2):92-93. […]
 
15. 
Geyskens, T. (2000). Verslag studiedag Paul Moyaert: Idealisering en sublimering: Heen en weer tussen Freud en Lacan. Tijdschr. Psychoanal., 6(1):33-34. […]
 
 
Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.