Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: Downloads should look similar to the originals…

PEP-Web Tip of the Day

Downloadable content in PDF and ePUB was designed to be read in a similar format to the original articles.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
Search Results
Sort:   | View:  | Export | 

Results 1 - 10 of 10 for your search on "Gomperts, Wouter":

1. 
De Jonghe, F. De Maat, S. Barber, J.P. Abbas, A. Luyten, P. Gomperts, W. Swinkels, J. Dekker, J. (2012). Designs for Studying the Effectiveness of Long-Term Psychoanalytic Treatments: Balancing Level of Evidence and Acceptability to Patients. J. Amer. Psychoanal. Assn., 60(2):361-387. […]
 
2. 
Gomperts, W. (2008). De verdubbeling van de wereld: Weerstand in de therapie bij tweedegeneratie migratiegerelateerde identiteitsproblematiek. Tijdschr. Psychoanal., 14(2):83-96. […]
 
3. 
Gomperts, W. (2017). De perverse politieke stijl. Tijdschr. Psychoanal., 23(3):211-213. […]
 
4. 
Gomperts, W. (2017). Psychoanalyse en wetenschap: Een eeuw een paar apart. Tijdschr. Psychoanal., 23(1):26-41. […]
 
5. 
Gomperts, W. (2014). De kracht van het verhaal: Commentaar bij het artikel van Michel Thys. Tijdschr. Psychoanal., 20(1):17-22. […]
 
6. 
Gomperts, W. (2013). Inleiding bij ‹Jaren later — Terugblik op mijn psychoanalyse›. Tijdschr. Psychoanal., 19(1):75-76. […]
 
7. 
Gomperts, W. (2010). Tussen spreekkamer en samenleving: Over behoud van psychoanalytisch denken. Tijdschr. Psychoanal., 16(3):163-175. […]
 
8. 
Gomperts, W. (2006). De intrapsychische samenleving. Tijdschr. Psychoanal., 12(2):185-193. […]
 
9. 
Gomperts, W. (2001). Wat wil de psychoanalyse niet weten? Verslag van het symposium georganiseerd door het Tijdschrift voor Psychoanalyse, 16 maart 2001, Amsterdam. Tijdschr. Psychoanal., 7(2):105-107. […]
 
10. 
Gomperts, W. (2000). Dyscivilisatie en dysmentalisatie: De ontsporing van het civilisatieproces psychoanalytisch bezien. Tijdschr. Psychoanal., 6(4):193-213. […]
 
 
Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.