Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see statistics of the Most Popular Journal Articles on PEP-Web…

PEP-Web Tip of the Day

Statistics of the Most Popular Journal Articles on PEP-Web can be reviewed at any time. Just click the “See full statistics” link located at the end of the Most Popular Journal Articles list in the PEP Section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
Search Results
Sort:   | View:  | Export | 

Results 1 - 18 of 18 for your search on "Van Haute, Philippe":

1. 
Van Haute, P. Westerink, H. (2016). Sexuality and its Object in Freud's 1905 Edition of Three Essays on the Theory of Sexuality. Int. J. Psycho-Anal., 97(3):563-589. […]
 
2. 
Van Haute, P. (2017). Translating Trieb in the First Edition of Freud's Three Essays on the Theory of Sexuality: Problems and Perspective. DIVISION/Rev., 17:42-43. […]
 
3. 
Van Haute, P. Westerink, H. (2017). Η σεξουαλικότητα και το αντικείμενό της στο έργο του Freud Τρία δοκίμια για την θεωρία της σεξουαλικότητας στην έκδοση του 1905. Ετήσια ελληνική έκδοση, 5:235-272. […]
 
4. 
Van Haute, P. Westerink, H. Kistner, U. (2017). Freud vertalen, Freud verraden? Over de vertaling van «Trieb» in de Drie verhandelingen over de theorie van de seksualiteit. Tijdschr. Psychoanal., 23(3):186-197. […]
 
5. 
van Haute, P. (2016). De « pervert », mijn naaste? Enkele opmerkingen over de seksuele perversies bij Freud en Lacan. Tijdschr. Psychoanal., 22(2):119-131. […]
 
6. 
van Haute, P. (2011). De mens, een ziek dier? Over de betekenis en het belang van het freudiaanse primaat van de seksualiteit. Tijdschr. Psychoanal., 17(4):224-234. […]
 
7. 
van Haute, P. Geyskens, T. (2010). Woede, wellust en weifelzucht: Een freudiaanse symptomatologie van de dwangneurose. Tijdschr. Psychoanal., 16(1):27-38. […]
 
8. 
van Haute, P. Geyskens, T. (2009). ‹Ik geloof niet meer in mijn neurotica› Trauma en dispositie na het opgeven van de verleidingstheorie. Tijdschr. Psychoanal., 15(3):146-158. […]
 
9. 
van Haute, P. (2007). Spraakverwarring: Reactie op: Koning Oedipus van zijn troon gestoten? Bespreking van Philippe Van Haute & Paul Verhaeghe (2006). Voorbij Oedipus? Twee psychoanalytische verhandelingen over het oedipuscomplex, nummer 2007-1, p. 76-77. Tijdschr. Psychoanal., 13(2):169-170. […]
 
10. 
Van Haute, P. (2004). ‘Minder sadisme en meer liefde’?: De plaats van de hechting in het werk van Klein en Balint. Tijdschr. Psychoanal., 10(2):84-97. […]
 
11. 
Van Haute, P. (1998). Reactie op het antwoord van Dany Nobus en Katrien Libbrecht, Tijdschrift voor Psychoanalyse 1998-1, p. 61-62. Tijdschr. Psychoanal., 4(2):120-121. […]
 
12. 
Van Haute, P. (1998). Reactie op ‘De Franse connectie - Een geschiedenis van de psychoanalyse in België’ van Dany Nobus en Katrien Libbrecht, Tijdschrift voor Psychoanalyse 1997-3, p. 132-149. Tijdschr. Psychoanal., 4(1):60-61. […]
 
13. 
Van Haute, P. (1997). De psychoanalyticus en zijn beroepsgeheim. Tijdschr. Psychoanal., 3(1):22-29. […]
 
14. 
Van Haute, P. (1995). Trauma en verleiding: De metapsychologische status van de seksualiteit in het werk van Jean Laplanche. Tijdschr. Psychoanal., 1(4):227-242. […]
 
15. 
Van Haute, P. (2016). Lacan’s Ambiguous Relation to the Perversions: A Response to Kareen Ror Malone. Studies in Gender and Sexuality, 17(4):294-296. […]
 
16. 
Van Haute, P. (2016). Lacan Meets Freud? Patho-Analytic Reflections on the Status of the Perversions in Lacanian Metapsychology. Studies in Gender and Sexuality, 17(4):274-284. […]
 
17. 
van Haute, P. Westerink, H. (2016). Hysterie, Sexualität und die Dekonstruktion der Normativität: Eine Relektüre der ersten Ausgabe von Freuds »Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie« (1905). Psyche – Z Psychoanal., 70(3):212-250. […]
 
18. 
Van Haute, P. Westernick, H. (2016). La sexualidad y su objeto en la edición de 1905 de Tres ensayos sobre la teoría de la sexualidad de Freud. Int. J. Psycho-Anal. Es., 2(3):572-603. […]
 
 
Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.