Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To convert articles to PDF…

PEP-Web Tip of the Day

At the top right corner of every PEP Web article, there is a button to convert it to PDF. Just click this button and downloading will begin automatically.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
Search Results
Sort:   | View:  | Export | 

Results 1 - 30 of 41 for your search on "Verbruggen, Guy":

1. 
Verbruggen, G. (2012). De fantastische werkelijkheid: Bespreking van: Jean-Georges Schimek (2011). Memory, myth and seduction — Unconscious fantasy and the interpretive process. Redactie: Deborah L. Browning. Hove: Routledge. ISBN 978 0 415 87393 2, 251 pp., £ 24,99. Tijdschr. Psychoanal., 18(1):69-70. […]
 
2. 
Verbruggen, G. (2009). Trilogie van de relationele psychoanalyse: Bespreking van: Stephen A. Mitchell & Lewis Aron (red.) (1999). Relational psychoanalysis — The emergence of a tradition. New York/Londen: The Analytic Press. ISBN 0 88163 270 8, 514 pp.Lewis Aron & A. Harris (red.) (2005). Relational psychoanalysis — Innovation and expansion. Hillsdale/Londen: The Analytic Press. ISBN 0 88163 407 7, 490 pp.Melanie Suchet, Adrienne Harris & Lewis Aron (red.) (2007). Relational psychoanalysis — New voices. Mahwah/Londen: The Analytic Press. ISBN 0 88163 456 5, 330 pp. (3 delen samen: £ 62,-). Tijdschr. Psychoanal., 15(3):206-207. […]
 
3. 
Verbruggen, G. (2009). Romans lezen. Tijdschr. Psychoanal., 15(1):44-45. […]
 
4. 
Verbruggen, G. (1999). Van doodsdrift naar violence fondamentale. Tijdschr. Psychoanal., 5(2):89-101. […]
 
5. 
Verbruggen, G. (2011). Zijn, maar vooral ‹tussen› zijn: Bespreking van: Judy Gammelgaard (2010). Betweenity — A discussion of the concept of borderline (vertaling Karen Mac Lean & Caitlin Madden). The New Library of Psychoanalysis. Hove: Routledge, ISBN 978 0 415 54390 3, 261 pp., £ 22,99. Tijdschr. Psychoanal., 17(3):206-207. […]
 
6. 
Verbruggen, G. (2004). Braziliaans psychodrama: Bespreking van: José Fonseca (2004). Contemporary Psychodrama. New approaches to theory and technique. Hove/New York: Brunner Routledge. ISBN 1-58391-988-0, 192 pagina's, prijs: £29,99. Tijdschr. Psychoanal., 10(4):241. […]
 
7. 
Verbruggen, G. (2004). Narcissus is near us Studiedag ‘Grootse patiënten, kleine therapeuten. Narcisme en psychotherapie’, 4 juni 2004. Tijdschr. Psychoanal., 10(3):173-175. […]
 
8. 
Verbruggen, G. (2012). Een puzzel van hout? Bespreking van: Jon Mills (2012). Conundrums — A critique of contemporary psychoanalysis. Hove: Routledge. ISBN 9780 415 89885 0, 242 pp., £ 22,99. Tijdschr. Psychoanal., 18(3):230-231. […]
 
9. 
Verbruggen, G. (2012). Paniek en psychoanalytische psychotherapie: Bespreking van: Fredric N. Busch, Barbara L. Milrod, Meriamme B. Singer & Andrew C. Aronson (2012). Manual of panic focused psychodynamic psychotherapy — Extended range. Hove: Routledge. isbn 978 0 415 87160 0, 215 pp., £ 21,99. Tijdschr. Psychoanal., 18(2):148-149. […]
 
10. 
Verbruggen, G. (2012). Dissociatie in al zijn facetten: Bespreking van: Elisabeth F. Howell (2011). Understanding and treating dissociative identity disorder — A relational approach. Londen: Routledge. ISBN 978 0 415 99497 2, 308 pp., £ 23,99. Tijdschr. Psychoanal., 18(2):147-148. […]
 
11. 
Verbruggen, G. (2012). Verlies en herwinning van hoofdhaar: Julio Cortázar. Tijdschr. Psychoanal., 18(2):127-128. […]
 
12. 
Verbruggen, G. (2012). Een handleiding voor werken zonder handleiding: Bespreking van: Jeffrey L. Binder (2004). Key competencies in brief dynamic psychotherapy — Clinical practice beyond the manual. New York: Guilford Press. ISBN 978 1 60918 168 0, 292 pp., $ 35,-. Tijdschr. Psychoanal., 18(1):74. […]
 
13. 
Verbruggen, G. (2011). Stemmen: Bespreking van: Jos de Kroon (2010). De stem van de Ander: over (verbale) hallucinaties — Een psychiatrische en filosofische beschouwing. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN 978 90 441 2699 0, 168 pp., € 19,90. Tijdschr. Psychoanal., 17(4):281-282. […]
 
14. 
Verbruggen, G. (2011). Wat wil de patiënt en wat vertelt hij hierover? Bespreking van: Christine A.S. Hill (2010). What do patients want? Psychoanalytic perspectives from the couch. Londen: Karnac. ISBN 978 1 85575 719 6, 198 pp., £ 20,99. Tijdschr. Psychoanal., 17(3):209-210. […]
 
15. 
Verbruggen, G. (2010). Ter ere van Basescu: Bespreking van: George Goldstein & Helen Golden (red.) (2009). Sabert Basescu — Selected papers on human nature and psychoanalysis. Hove: Routledge. ISBN 978 0 415 87168 6, 203 pp., £ 18,99. Tijdschr. Psychoanal., 16(4):278-279. […]
 
16. 
Verbruggen, G. (2010). Een ambivalent boek: Bespreking van: David J. Wallin (2010). Gehechtheid in psychotherapie. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds. ISBN 978 90 5712 302 3, 418 pp., € 49,95. Tijdschr. Psychoanal., 16(4):273-274. […]
 
17. 
Verbruggen, G. (2009). Over groepen en het leven: Bespreking van: J. Scott Rutan, Walter N. Stone & Joseph J. Shay (2007). Psychodynamic group psychotherapy. Fourth edition. New York/Londen: The Guilford Press. ISBN 978 1 59385 266 5, 436 pp., $48,-. Tijdschr. Psychoanal., 15(2):131-132. […]
 
18. 
Verbruggen, G. (2008). Een pionier in de marge: Bespreking van: Jaap Bos & Leendert Groenendijk (2007). The self-marginalization of Wilhelm Stekel — Freudian circles inside and out. New York: Springer. ISBN 9780 387 32699 3, 222 pp., $79,95. Tijdschr. Psychoanal., 14(4):275-276. […]
 
19. 
Verbruggen, G. (2008). De Sutherlandselectie: Bespreking van: Jill Savege Scharff (2007). The psychodynamic image — John D. Sutherland on self in society. Londen: Routledge. ISBN 978 0 415 411844, 184 pp., £ 20,99. Tijdschr. Psychoanal., 14(4):273. […]
 
20. 
Verbruggen, G. (2008). Langs liefde en dood: Bespreking van: Robert Langs (2006). Love and death in psychotherapy. New York: Palgrave Macmillan. ISBN 978 1 4039 3602 8, 198 pp., £ 20,99. Tijdschr. Psychoanal., 14(3):212-213. […]
 
21. 
Verbruggen, G. (2008). Rainer Maria Rilke, dichter bij Lou Andreas-Salomé Bespreking van: Edward Snow & Michael Winkler (2006). Rainer Maria Rilke and Lou Andreas-Salomé — The correspondence. New York / Londen: W. W. Norton & Company. ISBN 978 0 393 04976 3, 411 pp., £ 16,99. Tijdschr. Psychoanal., 14(1):62-64. […]
 
22. 
Verbruggen, G. (2007). Seks en groep: Bespreking van: Morris Nitsun (2006). The group as an object of desire — Exploring sexuality in group therapy. Londen/New York: Routledge. ISBN 978 1 58391 872 2, 305 pp., £ 19,99. Tijdschr. Psychoanal., 13(3):251-252. […]
 
23. 
Verbruggen, G. (2006). Psychodrama zonder panorama: Bespreking van: Pierre de Laat (2005). Psychodrama, een actiegerichte methode voor exploratie, reflectie en gedragsverandering. Assen: Van Gorcum. ISBN 90 232 4184 3, 249 pp., € 38,50. Tijdschr. Psychoanal., 12(4):351. […]
 
24. 
Verbruggen, G. (2006). Een kijk vanuit de praktijk: Bespreking van: Frans Schalkwijk (2006). Dit is Psychoanalyse — Een inleiding tot de geschiedenis, theorie en praktijk van de psychoanalyse. Amsterdam: Boom. ISBN 90 8506 242 X, 359 pp., €28,50. Tijdschr. Psychoanal., 12(4):338-339. […]
 
25. 
Verbruggen, G. (2006). De droomduiding herdacht in Amsterdam: Bespreking van: Mieke Taat (red.) (2003). De droomduiding herdacht — Essays over cultuuronderzoeken psychoanalyse. Amsterdam: Boom. ISBN 90 5352 897 0, 118 pp., € 17,50. Tijdschr. Psychoanal., 12(1):45. […]
 
26. 
Verbruggen, G. (2005). Fragmenten Fromm. Tijdschr. Psychoanal., 11(3):156-168. […]
 
27. 
Verbruggen, G. (2004). Meekijken met Pontalis: Bespreking van: J.-B. Pontalis (2003). Windows. Vertaald en ingeleid door A. Quinney. Lincoln/Londen: University of Nebraska Press. ISBN 0-8032-8771-2, 114 pagina's, prijs: $ 20,00. Tijdschr. Psychoanal., 10(3):182. […]
 
28. 
Verbruggen, G. (2004). Associaties over en van Sabina Spielrein: Bespreking van: Coline Covington & Barbara Wharton (red.) (2003). Sabina Spielrein. Forgotten Pioneer of Psychoanalysis. Hove/New York: Brunner-Routledge. ISBN 1-58391-903-1, 311 pagina's, prijs: £30,00. Tijdschr. Psychoanal., 10(3):180-181. […]
 
29. 
Verbruggen, G. (2004). Jung gehecht: Bespreking van: Jean Knox (2003). Archetype, Attachment, Analysis. Jungian Psychology and the Emergent Mind. Hove: Brunner-Routledge, ISBN 1-58391-129-4, 248 pagina's, prijs: £ 17,99. Tijdschr. Psychoanal., 10(1):53-54. […]
 
30. 
Verbruggen, G. (2003). Dromen in meervoud: Bespreking van: W. Gordon Lawrence (2003). Experiences in Social Dreaming. Londen: Karnac Books. ISBN 1-85575-916-0, 290 pagina's, prijs: £ 22,50. Tijdschr. Psychoanal., 9(4):236. […]
 
 
Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.