Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To share an article on social media…

PEP-Web Tip of the Day

If you find an article or content on PEP-Web interesting, you can share it with others using the Social Media Button at the bottom of every page.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
Search Results
Sort:   | View:  | Export | 

Results 1 - 14 of 14 for your search on "van der Meulen, Marit":

1. 
van der Meulen, M. (2014). Spiegeltje, spiegeltje aan de wand … Verslag van: ‹Wat je zegt ben je zelf› — Over projectieve identificatie [Amsterdam, 1 november 2013]. Tijdschr. Psychoanal., 20(1):65-67. […]
 
2. 
Van der Meulen, M. (2018). De moeder van Sneeuwwitje: Verslag van: Studiedag NPAV: Lurching between longing and destruction [Amsterdam, 9 december 2017]. Tijdschr. Psychoanal., 24(4):302-304. […]
 
3. 
Van Der Meulen, M. (2019). Iedereen wil maar één ding — Over Een klein leven van Hanya Yanagihara in de regie van Ivo van Hove. Tijdschr. Psychoanal., 25(1):62-63. […]
 
4. 
Van Der Meulen, M. (2018). De openlijke freudiaan en de empirie: Verslag van: Studiedag NVPP — Wantrouwen-trouwvertrouwen [Amsterdam, 3 november 2017]. Tijdschr. Psychoanal., 24(1):71-73. […]
 
5. 
van der Meulen, M. (2017). Alles komt door jou: Verslag van: Studiedag NVPP — Het Zelf van alle kanten [Amsterdam, 4 november 2016]. Tijdschr. Psychoanal., 23(1):78-80. […]
 
6. 
van der Meulen, M. (2016). Somnio ergo sum: Bespreking van: Mark Kinet, Katrien Vuylsteke Vanfleteren & Sjef Houppermans (red.) (2015). Als het lichaam spreekt. Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN 978 90 441 3337 0, 182 pp., € 23,-. Tijdschr. Psychoanal., 22(3):219-220. […]
 
7. 
van der Meulen, M. (2016). Nee, Griet, dat kunnen wij niet: Verslag van: NVPP-studiedag Echt contact is niet de bedoeling [Amsterdam, 6 november 2015]. Tijdschr. Psychoanal., 22(1):53-55. […]
 
8. 
van der Meulen, M. (2016). Het luchtkasteel. Tijdschr. Psychoanal., 22(1):42-43. […]
 
9. 
van der Meulen, M. (2015). Het raadsel: Bespreking van: Mark Kinet & Koen Baeten (red.) (2015). Psychoanalyse als seksuologie? — Libido van gesel tot gezel. Psychoanalytisch Actueel, nr. 20. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN 978 90 441 3282 3, 300 pp., € 30,00. Tijdschr. Psychoanal., 21(4):317-319. […]
 
10. 
Van Der Meulen, M. (2015). De zonen van Medea. Tijdschr. Psychoanal., 21(3):218-219. […]
 
11. 
Van Der Meulen, M. (2015). Wat zit er in het stopcontact? Bespreking van: Sjef Houppermans, Jos de Kroon & Peter Verstraten (red.) (2014). Psychose en de kunsten. Leuven/Apeldoorn: Garant. ISBN 978 9 044 13197 0, 199 pp., € 23,-. Tijdschr. Psychoanal., 21(2):149-151. […]
 
12. 
van der Meulen, M. (2015). Na de zondeval: Verslag van: over angst en verlangen [Amsterdam, 7 november 2014]. Tijdschr. Psychoanal., 21(1):49-51. […]
 
13. 
van der Meulen, M. (2013). Reis naar later over het spoor van vroeger: Verslag van: Identiteit in beweging — Verandering doet leven [Amsterdam, 2 november 2012]. Tijdschr. Psychoanal., 19(1):56-57. […]
 
14. 
van der Meulen, M. (2012). Van een muziekdoosje, een klosje en een stamppotstamper … Verslag van: De verbeelding aan de macht [Amsterdam, 4 november 2011]. Tijdschr. Psychoanal., 18(1):53-55. […]
 
 
Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.