Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To report problems to PEP-Web…

PEP-Web Tip of the Day

Help us improve PEP Web. If you find any problem, click the Report a Problem link located at the bottom right corner of the website.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 1 (1999)

Issue 1
Úvod
Editorial  2
David Holub
Úvodní slovo  3
Luděk Vrba
SPOLEČNOST PRO PSYCHOANALYTICKOU PSYCHOTERAPII  4
 
Referáty z konference o identitì
K tématu konference: Identita v posttotalitní realitě  5
Michael Šebek, CSc.
Posttotalitní identita - staré vnitřní objekty v nové sociální situaci  7
Michael Šebek, CSc.
Taedium identitatis, neboli přemýšlení o některých obranných funkcích identity. (Identita v posttotalitní společnosti.)  12
Miroslav Borecký
Vliv národního socialismu (NS) na formování identity dalších generací v Německu  20
Werner Bohleber, Dipl. psych.
Totožnost a některé její psychoanalytické důsledky  26
R.D. Hinshelwood
Pùvodní klinické práce
Perverzní přenosy: Původní klinické práce  32
Michael Šebek, CSc.
Ženy a perverze  37
Miroslav Petržela
Recenze
Patrick Casement: Hledání a objevování, jak se učit v psychoanalýze od pacienta Nakladatelství Lidové Noviny, Praha 1999, překlad Alena Hnídková  47
Michael Šebek, CSc.
Issue 2
Úvod
Editorial  2
David Holub
Původní práce
Jak ohrožuje výkon profese analytikovu narcistickou rovnováhu?  3
Václav Mikota, CSc.
Psychoanalytické interview a jeho přenosové a protipřenosové aspekty  9
Marie Hošková
Sigmund Freud a teorie objektních vztahů  11
Michael Šebek, CSc.
Referáty přednesené na 7. psychoanalyticko-psychoterapeutickém sympoziu v Opočně 16.-19.září 1999: Publikováno se souhlasem organizátorů
Destruktivní aspekty závisti  15
Jana Kocourková
Tzv. destruktivní pacient, protipřenos a hledání terapeutické hypotézy  18
Slavoj Titl
Úvahy, myšlenky, komentáře
Adolescence jako narcistická krize  23
Jan Šikl, Mgr.
Recenze: pro Revue pro psychoanalytickou psychoterapii
Otto Fenichel: 119 Rundbriefe Band I Europa Band II America CD ROM Editoři: Johannes Reichmayr, Elke Muhlleitner Stroemfeld Verlag, Frankfurt am Main und Basel 1998  26
Michael Šebek, CSc.
Erik H. Erikson: Životní cyklus rozšířený a dokončený. Nakladatelství Lidové noviny 1999, z angličtiny přeložil Jiří Šimek, 128 stran, doporučená cena 139,-Kč  28
Petr Junek
Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.