Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see the German word that Freud used to refer to a concept…

PEP-Web Tip of the Day

Want to know the exact German word that Freud used to refer to a psychoanalytic concept? Move your mouse over a paragraph while reading The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud and a window will emerge displaying the text in its original German version.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 13 (2011)

Issue 1
Traumatizované dítě v dnešní době
Editorial  3
Marie Kopřivová and Ivana Růžičková
Překladové články
Koncept traumatu dříve a nyní  5
Lýdia Tischlerová
Děti, které používají tělo k vypořádání se s traumatem: aktivita, pohled a prostor pro myšlenku  16
Ann Hornová
Psychoterapie dětí v době přechodu z pěstounské péče do adopce: technické otázky  28
Monica Lanyadová
Původní články
Může být odehrání terapeutem užitečné?  42
Petr Sakař, Ph.D.
Představujeme…
Miranda Feuchtwang about Herself  50
 
PhDr. Hana Junová  55
Marie Kopřivová and Ivana Růžičková
Recenze
Richard Lucas: The Psychotic Wavelength: A Psychoanalytic Perspective for Psychiatry. Routledge, Hove and New York, 2009, New Library of Psychoanalysis, 335s  59
Václava Probstová, CSc.
Elisabeth Cleve: From Chaos to Coherence - Psychotherapy with a little boy with ADHD. London: Karnac 2004  64
Petr Sakař, Ph.D.
Psychotherapy with couples. Theory and Practice at the Tavistock Institute of Marital Studies. Ruszczynski, S. (ed.), Karnac Books, London, 1. vydání 1993, reprint 2005.  66
Slavoj Titl
O autorech  69
 
Issue 2
Čas a psychoanalýza
Editorial  3
David Holub
Překladový článek
Polemické diskuse a après coup  9
Rosine Jozef Perelbergová, Ph.D.
Původní články
Terminace a končení v psychoanalýze  25
Marie Hošková
Přítomný okamžik jako původce změny v psychoterapii podle D. Sterna a jeho kolegů z Boston Change Process Study Group  34
Martina Palková
Narkissos a Kronos  45
Catherine Ébert-Zeminová, Ph.D.
K zamyšlení…
Psychoanalýza a klimatická změna: nový pohled na tři ekologie  59
Joseph Dodds, CPsychol, MPhil, M.A., BSc
Představujeme…
Na objednávku o sobě  81
Věra Fischelová
Rozloučení s Lucianem Freudem (1922-2011), mistrem malby subjektivního těla  84
Joseph Dodds, CPsychol, MPhil, M.A., BSc
Recenze
Jane Milton, Caroline Polmear, Julia Fabricius: A short introduction to psychoanalysis Sage, London 2011. 2. vydání, 214 s.  89
Jiří Jakubů, Ph.D.
Jana Tóthová: Úvod do transgenerační psychologie rodiny. Transgenerační přenos vzorců rodinného traumatu a zdroje jeho uzdravení. Portál, Praha 2011. 1. vydání, 256 s., ISBN 978-80-7367-856-2  92
Slavoj Titl
O autorech  95
 
Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.