Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To share an article on social media…

PEP-Web Tip of the Day

If you find an article or content on PEP-Web interesting, you can share it with others using the Social Media Button at the bottom of every page.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 17 (2015)

Issue 1
Editorial  3
Halina Čermáková
Původní články
Mezi Ferenczim a Freudem  6
Martin Mahler
První vztahový psychoanalytik Sándor Ferenczi  14
Olga Marlinová
Překladové články
Vztahové prvky v teorii traumatu: Ferencziho změna paradigmatu  23
Judit Mészárosová, Ph.D.
Role psychoanalytika v utváření důvěryhodného terapeutického vztahu v rámci analytického procesu: za hranice dynamiky přenosu a protipřenosu  37
Judit Mészárosová, Ph.D.
O analytikově emoční dostupnosti a zranitelnosti  50
Darlene Bregman Ehrenbergová, Ph.D., ABPP
Představujeme…
Rozhovor s Judit Mészárosovou  62
Halina Čermáková
Rozhovor s Darlene Bregman Ehrenbergovou  64
Silvia Nürnberger
Recenze
Sándor Ferenczi: Klinický deník Uspořádal a přeložil Michael Bálint Portál, Praha, 2014, 224 str.  67
Pavla Sokalská
Darlene Bregman Ehrenbergová Na hraně intimity Portál, Praha, 2014, 232 str.  71
Dana Holubová
O autorech  73
 
Issue 2
Editorial  3
Jiří Jakubů, Ph.D. and Hana Drábková
Za Marií Hoškovou  7
Luděk Vrba
Původní články
Pojmy a jejich osudy: Uvedení k pojmům přenosu, protipřenosu a odehrávání v psychoanalýze  9
Jiří Jakubů, Ph.D.
Překladové články
Freudův „přenos“: tvrzení a realita, teorie a praxe  15
Michael Diercks
Láska, která si netroufá vyslovit své jméno  29
Ronald Britton
Odehrávání: dospívání jednoho pojmu  37
Caroline Polmearová
Útoky na spojení nebo puzení ke komunikaci?  48
Avner Bergstein, M.A.
Přenos, protipřenos, odehrání - příklady z klinické praxe  62
Václav Mikota, CSc.
Transgenerační transmise, vzájemné ovlivňování generací a přenos  73
Slavoj Titl
Mlčení v psychoanalýze  87
Marie Hošková
Ohlédnutí
1. Pražská konference věnovaná odkazu Otto Fenichela: Strach z cizího - Antisemitismus, xenofobie a zkušenost „uncanny“  93
Michael Šebek, CSc.
Krátká zpráva ze setkání delegátů EFPP 24.-25. 6. 2015 v Berlíně  97
Halina Čermáková
Dík Davidu Holubovi  99
Michael Šebek, CSc.
Představujeme…
Rozhovor s MUDr. Davidem Holubem, Ph.D. a doc. MUDr. Václavem Mikotou, CSc.  100
Halina Čermáková
Recenze
PhDr. Slavoj Titl: Psychoanalytická párová terapie Portál, Praha, 2014, 264 str.  106
Lucie Lucká
Nancy McWilliamsová: Psychoanalytická diagnóza Přeložila PhDr. Hana Drábková Portál, Praha, 2015, 416 str.  108
Lucie Lucká
O autorech  110
 
Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.