Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see translations of Freud SE or GW…

PEP-Web Tip of the Day

When you hover your mouse over a paragraph of the Standard Edition (SE) long enough, the corresponding text from Gesammelte Werke slides from the bottom of the PEP-Web window, and vice versa.

If the slide up window bothers you, you can turn it off by checking the box “Turn off Translations” in the slide-up. But if you’ve turned it off, how do you turn it back on? The option to turn off the translations only is effective for the current session (it uses a stored cookie in your browser). So the easiest way to turn it back on again is to close your browser (all open windows), and reopen it.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 19 (2017)

Issue 1
Editorial  3
Marie Kopřivová, Ivana Růžičková and Eduard Rys
Překladové články
Co je to autismus?  5
Lydia Tischlerová
Psychoterapie u dětí, které si nedovedou hrát  11
Frances Tustinová
Práce Salo Tischlera Ohlédnutí Lydie Tischlerové  27
Lydia Tischlerová
Důvěra v subjekt s autismem  36
Michel Grollier
Nástroje pro hru a komunikaci - začátek práce s autistickým chlapcem  48
May Nilssonová
Původní články
„Ja to mám v hlave proste takto“: Psychoanalytická psychoterapia u detí s autizmom  57
Nadežda Okenicová
Dětský autismus mezi neurovědami a psychoanalýzou  72
Bernard Golse
Psychoanalýza, autismus a instituce  83
Pierre Delion
Psychoanalýzou proti vylučování a znicotnění. Rozhovor o léčbě dětského autismu (nejen) ve Francii  94
Jiří Jakubů, Ph.D. and Martin Pavelka
Zvuky probouzení Ukázky z připravované knihy o výchově dcery s autismem  102
Petr Třešňák
Ohlédnutí
Vzpomínky  114
Lydia Tischlerová
Dovětek  118
Marie Kopřivová and Ivana Růžičková
Recenze
Ann Horne and Monica Lanyado: An Independent Mind: collected papers of Juliet Hopkins Independent Psychoanalytic Approaches with Children and Adolescents series. London and New York, Routledge, London and New York, 2015, 192 str.  119
David Holub
Adrienne Harris, Susan Klebanoff, Margery Kalb (eds.): Ghosts in the consulting room: Echoes of trauma in psychoanalysis London, Routledge, 2016, 232 str.  122
Tomáš Peřich
Fred Busch: Creating a Psychoanalytic Mind. A psychoanalytic method and theory Routledge, New York, 2014, 182 str.  125
Roman Telerovský
O autorech  129
 
Issue 2
Editorial  3
Halina Čermáková and Slavoj Titl
Překladové články
Třicet způsobů, jak zničit kreativitu psychoanalytických kandidátů  6
Otto F. Kernberg, M.D.
Psychoanalytická supervize: Úkoly supervizora  16
Otto F. Kernberg, M.D.
O psychoanalytické supervizi  31
Thomas H. Ogden, M.D.
Původní články
Supervize psychoanalytických terapií  45
Jana Kocourková
Mentoring supervize jako možná inspirace pro supervizi výcvikovou  50
Veronika Čermáková
Vševědoucnost a autonomie v supervizi: úloha zralého Nadjá během profesního vývoje  55
David Holub, Ph.D.
Moje zkušenosti se supervizí  78
Olga Marlinová
Supervizní společenství při výuce psychodynamické psychoterapie  83
Petr Klimpl, CSc.
Daymare  91
Miroslav Petržela
Reflexe
Supervizní zkušenost očima našich kolegů, kandidátů ČSPAP  95
Miroslava Chmelíčková and Mirka Chmelíčková
Recenze
Anna Maria Nicolo, Pierre Benghozi and Daniela Lucarelli (eds.): Families in Transformation: A Psychoanalytic Approach London: Karnac Books, 2014, 352 str.  99
Slavoj Titl
Anthony Giddens: Proměna intimity Praha: Portál 2012, 215 str.  101
Dana Holubová
O autorech  106
 
Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.