Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To zoom in or out on PEP-Web…

PEP-Web Tip of the Day

Are you having difficulty reading an article due its font size? In order to make the content on PEP-Web larger (zoom in), press Ctrl (on Windows) or ⌘Command (on the Mac) and the plus sign (+). Press Ctrl (on Windows) or ⌘Command (on the Mac) and the minus sign (-) to make the content smaller (zoom out). To go back to 100% size (normal size), press Ctrl (⌘Command on the Mac) + 0 (the number 0).

Another way on Windows: Hold the Ctrl key and scroll the mouse wheel up or down to zoom in and out (respectively) of the webpage. Laptop users may use two fingers and separate them or bring them together while pressing the mouse track pad.

Safari users: You can also improve the readability of you browser when using Safari, with the Reader Mode: Go to PEP-Web. Right-click the URL box and select Settings for This Website, or go to Safari > Settings for This Website. A large pop-up will appear underneath the URL box. Look for the header that reads, “When visiting this website.” If you want Reader mode to always work on this site, check the box for “Use Reader when available.”

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 2 (2000)

Issue 1
Úvod
Editorial  1
David Holub
Slovo úvodem  1
Lydia Tischler, Ivana Růžičková and Marie Kopřivová
Vážení čtenáři: dovolte několik poznámek v úvodu tohoto čísla  4
Jiří Pilař
Referáty z Letní školy dìtské psychoanalytické psychoterapie
Vývoj v raném období a rané dětství  5
Susan Coulson
Období latence, dítě ve středním období dětství  11
Viviane Green
Proměny puberty a adolescence  19
Miranda Feuchtwang
Jak myslet na dítě - úvaha o práci s rodiči dětí v terapii  25
Ann Horne
Sexuální zneužití a senzuální-SEXUÁLNÍ zneužívání v dětství a adolescenci  31
Ann Horne
Práce s dětskými obětmi traumatu  43
Sheila Melzak
Workshop Dìtské sekce ČSPAP
Krátké zprávy z rizikového kraje: psychoterapie s náročnými adolescenty  51
Ann Horne
Úvahy o pohlaví v teorii a praxi s dětmi a adolescenty  61
Ann Horne
O těle a dětech: sexualita a sexuální teorie v dětství a adolescenci  69
Ann Horne
ADD/ADHD - Názory na příčiny a léčbu  74
Lydia Tischler
Překladové práce
UČITELÉ A SPOLEČENSKÉ ZMĚNY: K psychickému zpracování politických změn v r. 1989. Empirická psychoanalytická studie učitelů v Česku a Východním Německu  80
Ingrid Kerz-Rühling, Tomas Plänkers and René Fischer
Z HISTORIE PSYCHOANALýZY
Karl Abraham (1877-1925)  96
Alena Plháková
Recenze: pro Revue psychoanalytické psychoterapie
Bruno Bettelheim: Okouzlení pohádkami Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2000, překlad Lucie Lucká  101
Václav Buriánek
Farhad Dalal: Taking the Group Seriously. Towards a Post-Foulkesian Group Analytic Theory. Ed.by Malcolm Pines. Int.Library of Group Analysis 5. Jessica Kingsley Publishers. London and Philadelphia. 1998. 250 pp. 17.45 GBP  102
Petr Junek
Freud a po Freudovi - Dějiny moderního psychoanalytického myšlení Stephen A. Mitchell Margaret J. Blacková Nakladatelství TRITON 1999  103
Slavoj Titl
Jon Frederickson: Psychodynamic Psychotherapy: Learning to Listen from Multiple Perspectives Brunner/Maze, Taylor and Francis, 1999 ISBN 0-87630-962-7 Distribuce: Bruner /Mazel, 1, Gunpowder St. London EC 4A 3DE  104
Michael Šebek, CSc.
John Kerr: Nebezpečná metoda. Prostor, Praha 1999, 553 stran, 599 Kč  105
Miroslav Borecký
Karen Horneyová: Neuróza a lidský růst. Zápas o seberealizaci. Vydalo nakl. TRITON ve spolupráci s nakl. PRAGMA 2000 Brož., 340 stran; cena 200,-  106
Alex Jendrysek
Issue 2
Úvod
Editorial  1
David Holub
Původní práce
Pojetí narcismu v díle Bely Grunbergera: Referát PhDr. J. Ženatého na semináři České psychoanalytické společnosti - podzim 1998  2
Jan Ženatý
Čištění anality  7
Bohumila Vacková
Některé aspekty vlivu těhotenství terapeutky na průběh psychoanalytické psychoterapie  13
Halina Čermáková
Překladové práce
Závislost na stavu blízkém smrti  19
Betty Joseph
O snech  25
Michael Stone, M.D.
Recenze: pro Revue psychoanalytické psychoterapie
Stavros Mentzos: Rozumíme sami sobě? Neurotické zpracování konfliktů. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2000, překlad PhDr. Petr Junek  34
Slavoj Titl
Otto F. Kernberg - Normální a patologická láska. Pohled současné psychoanalýzy. Portál, Praha 1999  35
Slavoj Titl
Janet Sayersová - Matky psychoanalýzy Triton, Praha, 1999, s. 253  35
Alena Plháková
Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.