Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To print an article…

PEP-Web Tip of the Day

To print an article, click on the small Printer Icon located at the top right corner of the page, or by pressing Ctrl + P. Remember, PEP-Web content is copyright.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 20 (2018)

Issue 1
Editorial  3
Jiří Jakubů and Hana Drábková
Původní èlánky
Interpretace z pohledu filosofa: co to hledáme, když hledáme smysl  8
Jaroslav Peregrin, CSc.
K pojetí psychoanalytické interpretace: osobní výběr  18
Jiří Jakubů
Překladové články
Mysl analytika: Od naslouchání k interpretaci  29
Madeleine Barangerová
Nevyslovitelné: Emoční pravda přesahující jazyk  41
Avner Bergstein, M.A.
Interpretace: Freudova specifická akce, okamžik naléhavosti podle Kleinové a Bionovo zasnění a „kontejner-kontejnovaně“ (♀♂)  57
Chris Mawson
Zasnění a interpretace  70
Thomas H. Ogden
Co je pravdivé a čí myšlenka to byla?  87
Thomas H. Ogden
Interpretace: Zvolený fakt, nebo přeceněná myšlenka?  101
Ronald Britton and John Steiner
Vidět znamená uvěřit - konstrukce a interpretace  112
Claire Cripwellová
Pokus o interpretaci pocitú identity ze zlomku snu a „nevìdomé fantazie o Dvojníkovi“  122
Václav Buriánek
Ohlédnutí
Výzvy sociálních traumat aneb vnitřní svět vnějších realit  127
 
Recenze
John Steiner: Psychická útočiště. Patologická organizace u psychotických, neurotických a hraničních pacientů Praha/Kroměříž: Triton, 2018, 192 str.  129
Petr Junek
Paul Dano: Wildlife USA, 2018, 104 min  134
Petr Junek
Miloš Kučera: Pud u Freuda Praha: Karolinum, 2017, 532 str.  137
Michal Voldřich
Vzpomínáme
K určujícímu setkání s Janem Ženatým  140
 
O autorech  147
 
Issue 2
Editorial  3
Eduard Rys, Marie Kopřivová and Ivana Růžičková
Články
Bolí mě bříško  5
Lydia Tischlerová
My Tummy Hurts  16
Lydia Tischler
Psychosomatické poruchy a centrální sensitizace v raném vývoji  27
Michael Šebek, CSc.
Psychosomatics and Central Sensitization in Early Development  39
Michael Šebek, CSc.
Psychosomatické jevy v staroseverské literature  48
Marie Novotná, Ph.D.
O dětech, které dávají přednost tělu - s důrazem na ideální self  65
Ann Horneová
On Children Who Privilege the Body - with Thoughts on the Ideal Self  78
Ann Horne
Mentalizace somatické nemoci v psychoterapii chronicky nemocných dětí  91
Ágnes Hódiová
Mentalizing the Somatic Illness in the Psychotherapy of Chronically Sick Children  108
Ágnes Hódi
Psychoanalýza, hluchota a znakový jazyk  126
Josef Fulka, Ph.D.
Recenze
Rosine Josef Perelberg (ed.): Psychic Bisexuality. A British-French Dialogue London: Routledge (The New Library of Psychoanalysis), 2018, 348 str.  140
David Holub
Léon Wurmser, Heidrun Jarass: Nothing Good is Allowed to Stand. An Integrative View of the Negative Therapeutic Reaction. New York and London: Routledge, 2013, 220 s.  143
Roman Telerovský
Françoise Brelet-Foulardová, Catherine Chabertová: Manuál TAT. Psychoanalytický přístup. Praha: Hogrefe-Testcentrum, 2018, 241 s.  148
Martina Telerovská
Vzpomínáme
Doc. MUDr. Václav Mikota, CSc. (4. 12. 1944 - 3. 9. 2018)  151
David Holub, Ph.D.
O autorech  172
 
About Authors  174
 
Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.