Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see author affiliation information in an article…

PEP-Web Tip of the Day

To see author affiliation and contact information (as available) in an article, simply click on the Information icon next to the author’s name in every journal article.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 21 (2019)

Issue 1
Editorial  3
Pavla Sokalská and Slavoj Titl
Články
Úvodní přednáška k První česko-německé konferenci párové psychoanalytické psychoterapie 31. 5.-3. 6. 2018  6
Slavoj Titl
Některé nevědomé aspekty komunikace v páru  18
Lucie Lucká
Použití objektně vztahové párové terapie  23
Klaus Kocher
Psychoanalytická terapie a porozumění nevěrám  35
Bernd Boettger
Cizinec mezi námi  47
Silvia Nürnberger
O tajemství a párovem vztahu  52
Jiřina Melzer
Psychoanalytická párová terapie v komunitě pro drogově závislé  61
Pavlína and Petr Opletalovi
Nevědomé aspekty neplodnosti a psychoanalytický pohled na párový proces  72
Slavoj Titl
Ohlédnutí
Zpráva z delegátského meetingu EFPP, Berlín 2019  78
Halina Čermáková
Recenze
Robert D. Hinshelwood: Clinical Klein Londýn: Free Association Books, 1994, 260 str.  80
Petr Sakař
O autorech  82
 
Issue 2 - Zrození člověka Nesnáze raného věku
Editorial  3
Marie Kopřivová, Ivana Růžičková and Michael Šebek, CSc
Články
Whose Infancy?  6
Lydia Tischler
Pohledy na rané dětství  13
Lydia Tischlerová
Neurobiologický výzkum raného přimknutí dítěte k matce a vznik nevědomých procesů  20
Michael Šebek, CSc
Raný vývoj dítěte a vážné poruchy rodičovství  35
Martin Pavelka
Některé pohledy na význam Infant Observation z hlediska psychoanalytické psychoterapie  50
Marie Kopřivová and Ivana Růžičková
Příspěvek k porozumění preverbálnímu dítěti v rodinné terapii  59
Eva Junková
Terapeutický program pro rodiče s dětmi  71
Marta Linková
Problematika blízkosti ve vztazích v teorii attachmentu, procesu separace - individuace a teorii Oidipského komplexu  92
Michal Novák
Ohlédnutí
20 let Revue pro psychoanalytickou psychoterapii a psychoanalýze  101
David Holub, Ph.D.
MUDr. Miroslav Borecký a jeho významné jubileum  110
Vendula Probstová
Vzpomínáme
PhDr. Bohumila Vacková (1928-2019)  113
Petr Junek
Rozloučení s paní doktorkou Bohumilou Vackovou  116
Miroslav Borecký
Recenze
David Morgan (Ed.): The Unconscious in Social and Political Life Londýn: Phoenix Publishing House, 2019, 279 str.  117
Jakub Kuchař
Franco de Masi: A Psychoanalytic Approach to Treating Psychosis: Genesis, Psychopathology and Case Study New York: Routledge, 2020, 168 str.  119
Miroslav Petržela
O autorech  122
 
Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.