Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To quickly return to the issue’s Table of Contents from an article…

PEP-Web Tip of the Day

You can go back to to the issue’s Table of Contents in one click by clicking on the article title in the article view. What’s more, it will take you to the specific place in the TOC where the article appears.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 3 (2001)

Issue 1
Úvod
Editorial  2
Václav Buriánek
Referáty z 1. konference o skupinové analýze v Praze, duben 2001
Historie výcviku ve skupinové analýze v Česku  7
Helena Klímová and Luděk Vrba
Prezentace Institutu pro skupinovou analýzu, Kodaň - a několik úvah o vývoji identity organizace v návaznosti na její okolí  11
Hanne Larsson
O destruktivních a kreativních sílách ve školicí skupine  15
Marie-Ange Wagtmann
Úvahy o supervizi skupinového analytického tréninkového programu  18
Thor Friis, M.D.
O výcvikové skupinové analýze  24
Malcolm Pines
Uplatnění skupinové analýzy  32
María Rohde
Překladové práce
Pryč z chaosu: Kreativní a destruktivní vztahy  40
Irene Bloomfield
Obrana a zvládání. „Outsider” ve skupině  46
Rudolf Balmer
Souvislosti skupinové analýzy  52
Maleom Pines
Tvorba příběhu o sobe  59
Jason Maratos
Několikero zamyšlení nad demokracií a skupinovou analýzou  65
Kevin Power
Recenze
Christa Rohde - Dachser: Das Borderline-Syndrom. 6. upravené vydání, Hans Huber, Bern, 2000. 267 stran.  71
Lenka Drápalová
The Psyche and the Social World: Developments in Group-Analytic Theory. Ed. Dennis G. Brown and Louis M. Zinkin. First published 1994 by Routledge 11 New Fetter Lane, London EC4P 4EE  72
Ladislav Grygar
Issue 2
Úvodem
Editorial  2
Michael Šebek, CSC.
Rozdíly v dlouhodobých výsledcích u pacientů v psychoanalýze a dlouhodobé psychoterapii  5
Rolf Sandell, Johan Blomberg, Anna Lazar, Jan Carisson, Jeanette Broberg and Johan Schubert
Několik dodatečných úvah o studii STOPP  24
Rolf Sandell
Revidované, přehodnocené a přepracované koncepty „symbiózy“ a separace-individuace podle Margaret Mahlerové  27
Fred Pine, Ph.D.
O Fredu Pine a Margaretě Mahlerové  40
podle sdělení Freda Pinea zpracoval M. Šebek
Na aktuální téma
Být či nebýt po americké tragédii 11. září 2001  41
Michael Šebek, CSc.
Vnitřní realita sebevražedného teroru  45
Martin Mahler
Zpráva o konferenci společností psychoanalytické psychoterapie ze zemí střední a východní Evropy  48
Luděk Vrba
Recenze
Janine Chasseguet-Smirgel: Kreativita a perverze. Překlad z angličtiny Kristina a Jan Černí. Nakladatelství Portál, edice Spektrum. Praha 2001, 200 stran.  52
Miroslav Petržela
Haydée Faimberg: Narcistický rodič a střet generací Nakladatelství Jiřího Kocourka, Praha, 2001, překlad Barbora Mahlerová, s. 130  56
Alena Plháková, CSc.
Fred M. Levin: Maping the Mind The Intersection of Psychoanalysis and Neuroscience Hillsdale, The Analytic Press, Inc., 1999. 264 s.  57
 
Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.