Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To access PEP-Web support…

PEP-Web Tip of the Day

If you click on the banner at the top of the website, you will be brought to the page for PEP-Web support.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 4 (2002)

Issue 1
Hraniční a psychotické poruchy
Úvodem k tématu psychoanalytické léčby psychóz  2
David Holub
Překladové práce
Předpoklady psychoanalytického přístupu k psychózám  12
Juan Tubert-Oklander
Povaha schizofrenního konfliktu  31
Thomas H. Ogden, M.D.
Technické přístupy k přenosové nenávisti při analýze hraničních pacientů  51
Glen O. Gabbard, M.D.
Protipřenos Ferenczi a Washington D.C.  68
Ann-Louise S. Silver, M.D.
Původní články
Rekonstrukce herojských řešení v analýzách hraničních pacientů - chudoba nebo zašlá sláva?  78
Václav Mikota, Csc.
Narcistická zranitelnost v oidipské situaci  115
Václav Mikota, Csc.
Názory Úvahy
O „vyděračské“ povaze lásky: (Příspěvek k cestě směrem k objektně vztahové volbě u hraničně a narcisticky organizovaných)  120
Vratislav Strnad, Ph.D.
Recenze
Sandler, J., Michels, R. and Fonagy, P. (eds.): Changing Ideas in a Changing World. The Revolution in Psychoanalysis. Essays in Honour of Arnold Cooper. London, New York, Karnac Books, 2000, 290 s.  123
Petr Junek
Alice Millerová-Opomíjený klíč k znovuzískání radosti ze života Překlad z německého originálu vydaného v r. 1988 přeložila Alena Bláhová. Vydalo Nakladatelství Lidové Noviny 2001, 91stran.  124
Slavoj Titl
Aulagnier P.: The Violence of Interpretation. From Pictogram to Statement. The New Library of Psychoanalysis. Brunner-Routledge, UK, USA, Canada. 2001, 245 s., přibližná cena 19 £.  125
David Holub
Issue 2
PÁROVÁ A RODINNÁ PSYCHOTERAPIE
Editorial  2
Slavoj Titl
Úvod  4
Slavoj Titl and Jaromír Teichman
Překladové práce
Psychoanalýza rodiny a páru  11
Isidoro Berenstein
Původní články
O moci subjektivity v procesu (nejen analytické) psychoterapie s důsledky pro terapii párovou a rodinnou  23
Vratislav Strnad
Párová terapie a moderní psychoanalýza /kazuistická studie/  41
Václav Mikota, Csc.
Terapeutická hypotéza a intervence v párové a rodinné terapii  51
Slavoj Titl
Párová kazuistika  63
Lucie Lucká
Recenze
Témata psychoanalýzy I. Borossa, J., Emanuel, R., Mollon, P., Music, G., Segal, J. Praha, Portál, 2002, 183 s., přeložil Ivo Müller, dop. cena 259,- Kč  71
Alena Plháková
Group therapy in Britain, ed. Mark Aveline ana Windy Dryden, Open University Press, Milton Keynes. Philadelphia, PA 19106, USA, 1988, p.346.  72
Ladislav Grygar
Oznámení redakce  75
 
Zpráva z konference v lotyšské Rize  76
Alena Plháková
Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.