Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To access PEP-Web support…

PEP-Web Tip of the Day

If you click on the banner at the top of the website, you will be brought to the page for PEP-Web support.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 5 (2003)

Issue 1
Editorial  2
Ladislav Grygar
Původní články
Symbolická funkce versus realita  6
Helena Klímová
Kroky dětí a dospívajících po cestách separace  9
Ivana Růžičková
Separace a dospělý svět  15
Michael Šebek, CSc. and Jana Šebková
Vnější realita v kontextu psychoanalytického procesu  22
Marie Hoškova
Psychoterapie - odkud až kam?  27
Helena Klímová
Trendy současné psychoanalytické teorie skupinové terapie  32
Ladislav Grygar
Diskuse
Možnosti a meze výuky psychoanalýzy na pregraduální úrovni  45
Alena Plháková, CSc.
Jak lze také číst „Tabu v sociálních vědách“  54
Martin Mahler
Z historie
Freud in Karlsbad aneb poznání, tradované pravdy a čas  58
Karla Potůčková
Recenze
Ovlivnování a autonomie v psychoanalýze Stehen A. Mitchell (z anglického originálu přeložila Lenka Smetanová). Vydalo nakladatelství TRITON v Praze 2002.  59
Slavoj Titl
Kennedy, R., Abel-Hirsch, N., Pajaczkowska, C., Kohr, B. Témata psychoanalýzy II. Praha: Portál, 2002. Z anglického originálu Libido, Eros, Perversion, Exhibitionism, přeložil Jiří Papoušek  60
Alena Plháková, CSc.
The Anti-Group: Destructive forces in the group and their creative potential. By Morris Nitsun, London and New York: Routledge, 1996. p. 318.  60
Ladislav Grygar
Informace  63
Luděk Vrba
Issue 2
Editorial
Úvodem  2
Michael Šebek, CSc.
Překladové práce
Psychoanalýza, psychoanalytická psychoterapie a podpůrná psychoterapie: současné rozpory  4
Otto F. Kernberg
Analytický proces v psychoanalýze a psychoterapii: od interpersonální k intrapsychické rovině  19
Alain Gibeault
„Přechod od psychoanalytické psychoterapie k psychoanalýze“, 42. kongres IPA (Mezinárodní psychoanalytické asociace), Nice 2001  33
Michael Šebek, CSc. and Julio Campos
Přechod od psychoanalytické psychoterapie k psychoanalýze  38
Peter Schuster
Změna psychoanalytické psychoterapie na psychoanalýzu  42
Arnold Rothstein
Nesnadné proměny psychoanalytické psychoterapie v psychoanalýzu: Diskuse tří přednášek přednesených na panelu 42. mezinárodního psychoanalytického kongresu, Nice 2001  46
Michael Šebek, CSc.
K zamyšlení
Odskok jednoho psychoanalytika do politiky  51
Petr Příhoda
K historii psychoanalýzy v Praze  55
Michael Šebek, CSc.
Recenze Peter Fonagy. Mary Target: Psychoanalytic theories, Prespectives from developmental psychopatology  56
Jana Šebková
Jan Poněšický: Úvod do moderní psychoanalýzy  58
Alena Plháková, CSc.
Allen Wheelis: Naslouchání. Psychoanalytik zpytuje svůj život  59
Petr Klimpl, CSc.
Thomas H. Ogden: Reverie and Interpretation (Sensing Something Human)  60
Václav Buriánek
O autorech  63
 
Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.