Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see statistics of the Most Popular Journal Articles on PEP-Web…

PEP-Web Tip of the Day

Statistics of the Most Popular Journal Articles on PEP-Web can be reviewed at any time. Just click the “See full statistics” link located at the end of the Most Popular Journal Articles list in the PEP Section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 6 (2004)

Issue 1
TERAPIE A VÝVOJ DĚTÍ A ADOLESCENTŮ: Editorial
Úvodem  2
Marie Kopřivová and Ivana Růžičková
KONFERENCE DĚTSKĚ SEKCE ČSPAP V PRAZE V ROCE 2003 Jak děti rozumějí dospělí dětem
Jaké zajímavé věci říkat dětem - a proč  4
Ann Horne
Přenos a protipřenos v práci s dětmi a dospívajícími v institucích  15
Lydia Tischler
Psychoterapie dětí v době přechodu z pěstounské péče do adopce: technické poznámky  23
Monica Lanyado
RANÉ DĚTSKÉ OBDOBÍ
Hrajeme si ve třech  35
Jitka Pallas
Suzanne Maiello v říši zvuků prenatálního období  44
Martin Pavelka
Psychoanalytická práce s nemluvňaty a jejich rodiči  51
Bjoern Salomonsson
Společná psychoterapie malého dítěte a rodiče (infant—parent psychotherapy)  59
Martina Pilařová
Recenze
The Handbook of child and Adolescent Psychotherapy, Psychoanalytic Approaches /Příručka psychoterapie dětí a dospívajících: psychoanalytický přístup, Praha, Triton, přeložila Lucie Lucká.  67
Lucie Lucká
Barša. P.: Panství člověka a touha ženy. Praha, Sociologické nakladatelství 2002, 323 sir., 330 Kč.  68
Alena Plháková
Monica Lanyado: The Presence of the Therapist. Treating childhood Trauma, East Sussex, Brunner - Routledge 2004.  69
Ivana Růžičková
O autorech  70
 
Issue 2
SNY A JINÉ FANTAZIJNÍ PRODUKTY: Editorial
Úvodem  2
Alena Plháková, CSc.
Překladové práce
Toto umění psychoanalýzy Snění nesněných snů a přerušených výkřiků  4
Thomas H. Ogden and Eva Klimentová
Interpersonální „kontejnování” snů ve skupinové psychoterapii: Příspěvek k práci se sny ve skupině  19
Robi Friedman
Původní práce
Výklad snů Jako královská cesta do nevědomí  27
Miroslav Petržela
Analytik v silovém poli emocí  37
Václav Mikota, CSc.
Poznámka k práci se sny v analytické psychoterapii  46
Ludvík Běťák
Úvod k psychoanalytické recenzi filmu Šestý smysl  54
Alena Plháková
Šestý smysl  58
Philip A. Ringstrom, Ph.D., PSYD
Recenze
Stavros Mentzos: Psychodynamické modely v psychiatrii Vydavateľstvo F, Trenčín, 2004, 150 stran  61
David Holub
Joseph schwartz: Dějiny psychoanalýzy Z anglického originálu přeložila Lenka Smetanová, Praha, TRITON 2003.  63
Halina Čermáková
Hinshelwood, R. D. - Skogstad, W. (eds.), Observing Organisations (Anxiety, defence and culture in health care). First publ. 2000 by Routledge, 11 New Fetter Lane, London EC4P 4EE.  64
Ladislav Grygar
Desetiletá ČSPAP: mezi institucionálním narcismem a „socialismem”  66
Michael Šebek, CSc.
Léčba v psychoanalýze: Zpráva z konference Britské psychoanalytické společnosti  70
Lucie Lucká and Miroslav Petržela
O autorech  73
 
Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.