Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see statistics of the Most Popular Journal Articles on PEP-Web…

PEP-Web Tip of the Day

Statistics of the Most Popular Journal Articles on PEP-Web can be reviewed at any time. Just click the “See full statistics” link located at the end of the Most Popular Journal Articles list in the PEP Section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 7 (2005)

Issue 1
POJETÍ NARCISMU V PSYCHOANALÝZE
Editorial  2
Slavoj Titl
Teória narcizmu  4
Heinz Henseler
Metamorfóza Narcise: z mytologie do psychopatologie, z psychopatologie do dějin  24
Jiří Tyl
„Emocionální bouře“ W. R. Biona vyložená na základě povídky „Lovec Grakchus“ z pozůstalosti Franze Kafky a na základě jedné případové studie  39
Friedrich Wilhelm Eickhoff
Nárys studie narcismu u ženské sexuality  51
Béla Grunberger
Stud a jeho projevy v psychoanalýze  63
Slavoj Titl
Poznáme, kdy je čas změnit české psychoanalytické vzdělávání? Diskusní příspěvek k článku Dr. Šebka - Desetiletá ČSPAP: mezi institucionálním narcismem a „socialismem“  73
David Holub
Recenze
Solms, M., Saling, M.: A Moment of Transition: Two Neuroscientific Articles by Sigmund Freud. Karnac Books, London, 1990  78
Vladimír Vavrda
Vladimír Vavrda: Otázky soudobé psychoanalýzy, Nakladatelství Lidovné noviny (NLN), 2005, 224 stran. ISBN: 80-7106-672-9  80
David Holub
Ronald Britton: Sex, death, and superego. Experiences in psychoanalysis. Karnac 2003, London. 196 str.  82
Jana Kocourková
O AUTORECH  84
 
Issue 2
FEMININITA
Editorial  2
Michael Šebek, CSc.
Původní články
Fenomén ženství  4
Michael Šebek, CSc. and Jana Šebková
Překladové články
Několik postřehů o ženské sexualitě  15
Julia Kristeva
Rozdíl mezi genderem a pohlavní odlišností  23
Juliet Mitchellová
Gender a pohlavní odlišnost  30
Colette Chilandová
Anorexie, bulimie a femininita  38
Miroslav Petržela
„Dvojí zrada matky“ (o jednom aspektu v terapii žen s neuspokojivým partnerským vztahem)  51
Lucie Lucká
Recenze
Prophecy Coles: The Importance of Sibling Relationships in Psychoanalysis London, Karnac 2003.  57
Marie Hošková
Patrick Casement: Learning from our Mistakes. Beyond Dogma in Psychoanalysis and Psychotherapy. Brunner-Routledge, 2002, reprint 2004. (www.brunner-routledge.co.uk) Orientační cena 16 £.  58
David Holub
Corinne Maierová: Lenosti… Buď pozdravena! O umění a nutnosti dělat toho v práci co nejméně Nakladatelství Rybka Publishers, Praha, 2005. (www.rybkapub.cz)Huffington C., Armstrong D., Halton W., Hoyle L., Pooley J.: Working Below the Surface. The Emotional Life of Contemporary Organizations. Tavistock Clinic Series. Karnac Books, London, 2004, reprint 2005. (www.karnacbooks.com) Orientační cena 19£.  60
David Holub
O AUTORECH  63
 
Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.