Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see statistics of the Most Popular Journal Articles on PEP-Web…

PEP-Web Tip of the Day

Statistics of the Most Popular Journal Articles on PEP-Web can be reviewed at any time. Just click the “See full statistics” link located at the end of the Most Popular Journal Articles list in the PEP Section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 8 (2006)

Issue 1
ADOLESCENCE
Editorial  2
Marie Kopřivová and Ivana Růžičková
Původní články
Několik poznámek ke vzniku dětské psychoanalýzy  3
Marie Kopřivová
Překladové články
Zdravý psychický vývoj - mýtus, nebo realita?  9
Lydia Tischlerová
O pseudonormalitě. Příspěvek k patologii dospívání  18
Donald Campbell
„Přestaň, nebo uvidíš!“/„Necháš toho?!“ Vnitřní a vnější svět dospívajícího delikventa  27
Ann Horneová
PŘEDSTAVUJEME  44
Lydia Tischlerová
Recenze
Jozef Hašto: Vztahová väzba. Ku koreňom lásky a úzkosti Vydavatelstvo F, Pro mente sana s.r.o., Trenčín 2005. www.vydav-f.wz.cz  48
David Holub
Stavros Mentzos: Dynamika duševní nemoci Praha: Portál, 2005, 127 str.  52
Alena Plháková
O AUTORECH  53
 
Issue 2
SIGMUND FREUD A SOUÈASNÁ PSYCHOANALÝZA
Editorial  2
Marie Hošková
Původní články
Freud - člověk naší doby  4
Michael Šebek, CSc.
Oidipský komplex a budoucnost psychoanalýzy  14
David Holub
Překladové články
Mezinárodní psychoanalytická konference k 150. výročí narození Sigmunda Freuda „Krycí vzpomínky ve světle současné psychoanalýzy a neurovědy“ konaná v Praze, 4. - 6. května 2006: „Nachträglichkeit“ a trauma  23
Marianne Leuzinger-Bohleber, Prof., Ph.D.
Trauma a posttraumatický proces: znovuprožívání, nebo vzpomínání?  37
Sverre Varvin, PD, M.D., Ph.D.
Krycí vzpomínky, krycí trauma a krycí rekonstrukce  49
Michael I. Good, M.D.
Transgenerační trauma  59
Tina Goodin, Ph.D.
O konferenci
Cesta za Sigmundem Freudem  65
Veronika Čermáková
Představujeme
Emanuel Windholz (1903 - 1984)  67
Michael Šebek, CSc.
Recenze
Glen O. Gabbard: Dlhodobá psychodynamická psychoterapia Vydavatel'stvo F, Trenčín 2005. www.vydav-f.wz.cz Originál vyšel pod názvem Long-Term Psychodynamic Psychotherapy. A Basic Text. Edice Core Competencies in Psychotherapy. American Psychiatric Publishing, Inc. Washington DC, London, England, 2004.  69
David Holub
Melanie Kleinová: Závist a vděčnost a další práce z let 1946-1963 Praha: Triton, 2005, 408 stran  73
Alena Plháková
Freud. A Modern Reader. Edited by Rosine Jozef Perelberg Whurr Publishers Ltd., London, 2005. Paperback, cena se pohybovala v době vydání okolo £24.99 GBP.  75
David Holub
O AUTORECH  79
 
Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.