Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: Understanding Rank

PEP-Web Tip of the Day

When you do a search, you can sort the results bibliographically alphabetical or by “rank”. What is Rank?

Rank refers to the search engine’s “best guess” as to the relevance of the result to the search you specified. The exact method of ranking used varies a bit depending on the search. In its most basic level, when you specify a single search term, rank looks at the density of the matches for the word in the document, and how close to the beginning of the document they appear as a measure of importance to the paper’s topic. The documents with the most matches and where the term is deemed to have the most importance, have the highest “relevance” and are ranked first (presented first).

When you specify more than one term to appear anywhere in the article, the method is similar, but the search engine looks at how many of those terms appear, and how close together they appear, how close to the beginning of the document, and can even take into account the relative rarity of the search terms and their density in the retrieved file, where infrequent terms count more heavily than common terms.

To see a simple example of this, search for the words (not the phrase, so no quotes):

unconscious communications

Look at the density of matches in each document on the first page of the hits. Then go to the last page of matched documents, and observe the density of matches within the documents.

A more complex search illustrates this nicely with a single page and only 15 matches:

counter*tr* w/25 “liv* out” w/25 enact*

There are a lot of word forms and variants of the words (due to the * wildcards) above that can match, but the proximity (w/25) clause limits the potential for matching. What’s interesting here though is how easily you can see the match density decrease as you view down the short list.

The end result of selecting order by rank is that the search engine’s best “guess” as to which articles are more relevant appear higher on the list than less relevant articles.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 27 (2021)

Issue 1
Redactioneel
Dank dat u bij ons was  1
Jos Dirkx
De therapeut aan het werk
De eenzaamheid daar en toen, hier en nu gedragen: Een ambulante psychoanalytische groepssessie  4
Annie Van De Vijver
Inzicht zonder uitzicht? Commentaar op de bijdrage van Annie van de Vijver  11
Theo Ingenhoven
De wegen naar Rome: Commentaar op de bijdrage van Annie van de Vijver  15
Myriam Van Gael
Krijgen cliënten tegenwoordig nog tijd? Repliek op de commentaren van Theo Ingenhoven en Myriam Van Gael  18
Annie Van De Vijver
Transformaties in corona  21
Zeno Van Duppen, Birgit Sebreghts, Katrien Foubert, Karolien Meyers and Benedicte Lowyck
Affectieve storm en psychose  33
Ludi Van Bouwel
Psychoanalyse tussen zin en onzin: Over het infantiele en het traumatische (en het groteske)  47
Michel Thys
Naast de bank
Het hondbewuste  61
Mark Kinet
Scènes
Wanneer anatomie toch poëzie kan worden  63
Karoline Martens
Boeken
Is de psychotische mens een slecht lopende machine? Bespreking van: Mark van der Gaag & Tonnie Staring (red.). (2019). Handboek psychose. Amsterdam: Boom. ISBN 978 90 2442 2630, 304 pp., € 44,95  66
Jos De Kroon
Wandelen door het woud van verlangen: Bespreking van: Mattias Desmet (2019). Lacan's logic of subjectivity — A walk on the graph of desire. Gent: Owl Press. ISBN 978 90 8931 9197, 484 pp., € 40,00  67
Jos De Kroon
Ontvadering: zegen en vloek? Bespreking van: Frank Koerselman (2020). Ontvadering — Het einde van de vaderlijke autoriteit. Reeks Nieuw Licht. Amsterdam: Prometheus. ISBN 978 90 4464 2018, 96 pp., € 15,00  69
David G.A. Con
Een ambitieuze exercitie: Bespreking van: Joeri Calsius (2017). Werken met een lichaam dat moeilijk doet — Een andere kijk op het psychosomatische lichaam in therapie. Leuven/Den Haag: Acco. ISBN 978 94 6344 2459, 214 pp., € 31,80  71
Yves Biot
De woelige baren van de coronacrisis: Bespreking van: René ten Bos (2020). De coronastorm — Hoe een virus ons verstand wegvaagde. Amsterdam: Boom. ISBN 978 90 244 351 73, 152 pp., € 18,90Paul Verhaeghe (2020). Houd afstand, raak me aan. Amsterdam: De Bezige Bij. ISBN 978 94 031 175 15, 136 pp., € 14,99  73
Jos Dirkx
Gevangen in het web van de Ander: Bespreking van: Antoine Mooij (2015). In de greep van de taal — Symboliseren en betekenisgeving: Lacan en Cassirer. Amsterdam: Sjibbolet. ISBN 978 94 9111 024 5, 392 pp., € 32,50  75
Jos De Kroon
Présence réelle — Lichamelijke aanwezigheid: Bespreking van: Rob van Gerwen (2018). Zullen we contact houden — Hoe we de geest uit ons wereldbeeld verwijderen. Utrecht: Klement. ISBN 978 90 868 719 26, 256 pp., € 25,99  77
Antoine Mooij
Bions Transformations doorgewerkt: Bespreking van: Lawrence J. Brown (2019). Transformational processes in clinical psychoanalysis — Dreaming, emotions and the present moment. London: Routledge. ISBN 978 1 138 32392 6. 250 pp., £ 27,78  79
Marc Hebbrecht
Kalender  82
 
Personalia  83
 
Issue 2
Redactioneel
Actualiteit  85
Jos Dirkx
Projectieve testen en de indicatiestelling voor psychoanalytische therapie en psychoanalyse  88
Johan Vereycken
De blik van de ander in de virtuele wereld  101
Suzy Schipper
« Al wat geen helen kan verdragen, moet men strelen »: Enkele psychoanalytische reflecties bij « langdurige zorg»  111
Johan De Groef
Kan EMDR iets bijdragen in een psychoanalytische behandeling?  124
Freek Dhooghe
Naast de bank
Interdisciplinair: natuurkunde en psychoanalyse: Over de Pauli-Junghypothese  136
Jos Dirkx
Histories
Van Black Hamlet naar Black Anger — Wulf Sachs (1893-1949)  138
Jens De Vleminck
Scènes
Pygmalion  140
Mark Kinet
Verslagen
Imperfectie: Verslag van: Lemion symposium « Imperfectie. We moeten het ermee doen » [Utrecht, 9 oktober 2020]  142
Theo L.A. Verbeek
Digitale depressie: Verslag van: Online VVTP webinar: « Digitale depressie? Over nut en nadeel van online therapiesessies » [2 december 2020]  144
Jasmien Obbels
Ik ben geen sanseveria! Verslag van: Online NVP Dag van de Psychotherapie « Tot hier! Of toch nog wat verder? Over de grenzen van psychotherapie » [11 december 2020]  145
Linda M. Dil and Maarten Heeg
Boeken
Grenzen en tijd: Bespreking van: Jos Dirkx (red.). (2019). Grenzen en grenzeloosheid — Psychoanalyse in een nieuwe tijd. Amsterdam: Sjibbolet. ISBN 978 94 9111 043 6, 121 pp., € 17,50  148
Ronny Vandermeeren
Psychoanalyse: what's in a name? Bespreking van: Quin van Dam (2016). Affectfobietherapie in de praktijk. Amsterdam: Hogrefe. ISBN 978 94 92297 01 3, 224 pp., € 25,00  149
Sara Defour
Reactie
« Voi che sapete »: Reactie op: Trui Missinne (2020). Fifty shades of gender — Liefde en seksualiteit in onze fluïde samenleving. Tijdschrift voor Psychoanalyse en haar toepassingen, 26(4), 261-273.  152
Ilse Deurinck
Kalender  155
 
Personalia  156
 
Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.