Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
PEP-Easy Tip: To save PEP-Easy to the home screen

PEP-Web Tip of the Day

To start PEP-Easy without first opening your browser–just as you would start a mobile app, you can save a shortcut to your home screen.

First, in Chrome or Safari, depending on your platform, open PEP-Easy from pepeasy.pep-web.org. You want to be on the default start screen, so you have a clean workspace.

Then, depending on your mobile device…follow the instructions below:

On IOS:

  1. Tap on the share icon Action navigation bar and tab bar icon
  2. In the bottom list, tap on ‘Add to home screen’
  3. In the “Add to Home” confirmation “bubble”, tap “Add”

On Android:

  1. Tap on the Chrome menu (Vertical Ellipses)
  2. Select “Add to Home Screen” from the menu

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 27 (2021)

Issue 1
Redactioneel
Dank dat u bij ons was  1
Jos Dirkx
De therapeut aan het werk
De eenzaamheid daar en toen, hier en nu gedragen: Een ambulante psychoanalytische groepssessie  4
Annie Van De Vijver
Inzicht zonder uitzicht? Commentaar op de bijdrage van Annie van de Vijver  11
Theo Ingenhoven
De wegen naar Rome: Commentaar op de bijdrage van Annie van de Vijver  15
Myriam Van Gael
Krijgen cliënten tegenwoordig nog tijd? Repliek op de commentaren van Theo Ingenhoven en Myriam Van Gael  18
Annie Van De Vijver
Transformaties in corona  21
Zeno Van Duppen, Birgit Sebreghts, Katrien Foubert, Karolien Meyers and Benedicte Lowyck
Affectieve storm en psychose  33
Ludi Van Bouwel
Psychoanalyse tussen zin en onzin: Over het infantiele en het traumatische (en het groteske)  47
Michel Thys
Naast de bank
Het hondbewuste  61
Mark Kinet
Scènes
Wanneer anatomie toch poëzie kan worden  63
Karoline Martens
Boeken
Is de psychotische mens een slecht lopende machine? Bespreking van: Mark van der Gaag & Tonnie Staring (red.). (2019). Handboek psychose. Amsterdam: Boom. ISBN 978 90 2442 2630, 304 pp., € 44,95  66
Jos De Kroon
Wandelen door het woud van verlangen: Bespreking van: Mattias Desmet (2019). Lacan's logic of subjectivity — A walk on the graph of desire. Gent: Owl Press. ISBN 978 90 8931 9197, 484 pp., € 40,00  67
Jos De Kroon
Ontvadering: zegen en vloek? Bespreking van: Frank Koerselman (2020). Ontvadering — Het einde van de vaderlijke autoriteit. Reeks Nieuw Licht. Amsterdam: Prometheus. ISBN 978 90 4464 2018, 96 pp., € 15,00  69
David G.A. Con
Een ambitieuze exercitie: Bespreking van: Joeri Calsius (2017). Werken met een lichaam dat moeilijk doet — Een andere kijk op het psychosomatische lichaam in therapie. Leuven/Den Haag: Acco. ISBN 978 94 6344 2459, 214 pp., € 31,80  71
Yves Biot
De woelige baren van de coronacrisis: Bespreking van: René ten Bos (2020). De coronastorm — Hoe een virus ons verstand wegvaagde. Amsterdam: Boom. ISBN 978 90 244 351 73, 152 pp., € 18,90Paul Verhaeghe (2020). Houd afstand, raak me aan. Amsterdam: De Bezige Bij. ISBN 978 94 031 175 15, 136 pp., € 14,99  73
Jos Dirkx
Gevangen in het web van de Ander: Bespreking van: Antoine Mooij (2015). In de greep van de taal — Symboliseren en betekenisgeving: Lacan en Cassirer. Amsterdam: Sjibbolet. ISBN 978 94 9111 024 5, 392 pp., € 32,50  75
Jos De Kroon
Présence réelle — Lichamelijke aanwezigheid: Bespreking van: Rob van Gerwen (2018). Zullen we contact houden — Hoe we de geest uit ons wereldbeeld verwijderen. Utrecht: Klement. ISBN 978 90 868 719 26, 256 pp., € 25,99  77
Antoine Mooij
Bions Transformations doorgewerkt: Bespreking van: Lawrence J. Brown (2019). Transformational processes in clinical psychoanalysis — Dreaming, emotions and the present moment. London: Routledge. ISBN 978 1 138 32392 6. 250 pp., £ 27,78  79
Marc Hebbrecht
Kalender  82
 
Personalia  83
 
Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.